Vald region:

Kollektivavtal

Kollektivavtal

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal som reglerar anställningsvillkoren för de anställda inom ett företag. Kollektivavtal tecknas vanligtvis mellan ett fackförbund och en arbetsgivarorganisation alternativt direkt mellan ett fackförbund och en enskild arbetsgivare, ett så kallat hängavtal.

Vad innebär det att en leverantör har kollektivavtal?

Att välja en städleverantör som tecknat kollektivavtal innebär en garanti för att avtalsenlig lön betalas ut och att de anställda omfattas av föreskrivna försäkringar, såsom arbetsskade- och livförsäkring. Kollektivavtalet reglerar även sådana anställningsvillkor som arbetstid, semesterledighet och övertidsersättning. Även företag som inte tecknat kollektivavtal kan dock i sina respektive anställningsavtal gett motsvarande villkor till sina anställda.

Fackförbund och arbetsgivarorganisationer inom städbranschen

Städare organiseras inom ett antal olika fackförbund beroende på vilken typ av arbete de utför. För anställda inom privata städbolag är medlemskap i Fastighetsanställdas förbund den vanligaste facktillhörigheten.

Arbetsgivarorganisationen för privata arbetsgivare i Sverige heter Svenskt Näringsliv. Inom Svenskt Näringsliv är de olika arbetsgivarna organiserade i arbetsgivarförbund uppdelade efter bransch. Förbundsgruppen Almega inom Svenskt Näringsliv består av sju arbetsgivarförbund som representerar olika typer av tjänsteföretag. Inom Almega finns två förbund som organiserar arbetsgivare inom städbranschen; Almega Tjänsteförbunden och Almega Tjänsteföretagen, där de två förbunden har olika fackförbund som motparter.

Almega Tjänsteförbunden organiserar majoriteten av alla städentreprenadföretag medan Almega Tjänsteföretagen organiserar vissa städrelaterade nischföretag, såsom fönsterputs, matt-, markis och persiennservice mm. Medlemskap i Almega Tjänsteförbunden innebär i normalfallet bundenhet av kollektivavtal, medan medlemskap i Almega Tjänsteföretagen i normalfallet inte innebär automatisk bundenhet av kollektivavtal. De flesta av Almega Tjänsteföretagens kollektivavtal innehåller istället en regel som gör att avtalet träder i kraft först efter begäran från arbetsgivaren eller den fackliga organisationen.

Vanliga kollektivavtal inom städbranschen

Det vanligaste kollektivavtalet inom städbranschen för privata städentreprenörer är Almega serviceentreprenadavtalet, vilket omfattar städningsarbete som utförs av städentreprenadföretag. Serviceentreprenadavtalet gäller för arbetsgivare som är medlemmar i Almega Tjänsteförbunden och har tecknats med Fastighetsanställdas Förbund, Seko och Kommunal. För tjänstemän har Almega Tjänsteförbunden ett avtal med HTF och Ledarna.

Almega Tjänsteföretagen har med Fastighetsanställdas förbund bla. tecknat Fönsterputsningsavtalet för anställda i fönsterputsningsföretag samt avtal för företag som bedriver städning i egen regi. För tjänstemän har Almega Tjänsteföretagen avtal med HTF/Akademikerförbunden och Fastighetsanställdas förbund.

Ett företag som valt att presentera sig med certifieringen Kollektivavtal på Cleanbroker visar med detta att det har tecknat ett gällande kollektivavtal för sina anställda. Kontakta gärna företaget för ytterligare information om vilket kollektivavtal som tecknats.

« Tillbaka

Tidigare förfrågningar

Några av de 35 211 st. förfrågningar vi förmedlat sedan starten 2006.

 • Möbeltvätt i Årsta
  Tvätt av soffa samt fotölj, vitt tyg, önskas utfört.

 • Hemstädning i Rimbo, Norrtälje
  Hemstädning av villa på 124 kvm, utföres 2018-09-03 -- tills vidare

 • Flyttstädning på Kungsholmen, Stockholm
  Flyttstädning av lägenhet på 39 kvm, utföres 2018-01-29

 • Hemstädning i Bandhagen
  Hemstädning av lägenhet på 80 kvm, utföres 2018-01-24 -- tills vidare

 • Flyttstädning i Johanneshov
  Flyttstädning av lägenhet på 55 kvm, utföres 2018-01-25

 • Hemstädning i Upplands-Bro
  Hemstädning av villa på 120 kvm, 2 ggr/mån, utföres 2017-12-21 -- tills vidare

 • Hemstädning i Kungsängen
  Hemstädning av villa på 140 kvm, utföres 2018-01-01 -- tills vidare

Sagt om Cleanbroker

 • Fantastiskt bra att själva tjänsten finns. Helt rätt timing.
  Kristian A, Köpare
 • Skall rekommendera er till vänner och bekanta!
  Annica A, Köpare

Branschnyheter

Det finns inga branschnyheter.

Lämna feedback