Vald region:

Almega

Almega (Svenskt Näringsliv)

Svenskt Näringsliv är den ledande arbetsgivarorganisationen för privata arbetsgivare i Sverige och företräder drygt 55 000 företag. Ett företag som är medlem i Svenskt Näringsliv är per automatik även medlem i något av Svenskt Näringlivs så kallade arbetsgivarförbund, vilka ansvarar för service och frågor som rör enskilda företag och branscher.

Almega - en förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv

Förbundsgruppen Almega inom Svenskt Näringsliv består av sju arbetsgivarförbund som representerar olika typer av tjänsteföretag. Inom Almega finns två förbund som organiserar arbetsgivare inom städbranschen; Almega Tjänsteförbunden och Almega Tjänsteföretagen.

I normalfallet innebär ett medlemskap i ett arbetsgivarförbund att företaget blir bundet av förbundets kollektivavtal, men i vissa förbund krävs dock en särskild begäran för att avtal ska träda i kraft. Inom vissa förbund finns även möjlighet för arbetsgivaren att enbart teckna ett avtal om Almegaservice.

Vad innebär det att en leverantör är medlem i Almega?

Medlemskap i Almega Tjänsteförbunden innebär i normalfallet bundenhet av kollektivavtal, medan medlemskap i Almega Tjänsteföretagen normalt sett inte innebär automatisk bundenhet av kollektivavtal. De flesta av Almega Tjänsteföretagens kollektivavtal innehåller istället en regel som gör att avtalet träder i kraft först efter begäran från arbetsgivaren eller den fackliga organisationen. Infomation om vilka leverantörer som slutit kollektivavtal finner du istället om du söker på certifieringen Kollektivavtal.

Ett företag som valt att presentera sig med märkningen Almega på Cleanbroker visar med detta att det har ett aktuellt medlemskap i Almega. Detta medlemskap innebär dock inte per automatik att företaget är bundet av kollektivavtal, vilket istället framgår av certifieringen Kollektivavtal.

Mer information

« Tillbaka

Tidigare förfrågningar

Några av de 35 206 st. förfrågningar vi förmedlat sedan starten 2006.

 • Möbeltvätt i Årsta
  Tvätt av soffa samt fotölj, vitt tyg, önskas utfört.

 • Hemstädning i Upplands-Bro
  Hemstädning av villa på 120 kvm, 2 ggr/mån, utföres 2017-12-21 -- tills vidare

 • Hemstädning i Kungsängen
  Hemstädning av villa på 140 kvm, utföres 2018-01-01 -- tills vidare

 • Hemstädning i Trångsund
  Hemstädning av villa på 168 kvm, 2ggr/mån, utföres 2018-01-08 -- tills vidare

 • Hemstädning i Sigtuna
  Hemstädning av villa på 145 kvm, 2 ggr/mån, utföres 2017-05-17 -- tills vidare

 • Hemstädning på Ljusterö
  Hemstädning av villa på 145 kvm, 2 ggr/mån utföres 2017-05-22 -- tills vidare

 • Flyttstädning i Kristineberg, Stockholm
  Flyttstädning av lägenhet på 54 kvm, utföres 2017-03-22

Sagt om Cleanbroker

 • Skall rekommendera er till vänner och bekanta!
  Annica A, Köpare
 • Fantastiskt bra att själva tjänsten finns. Helt rätt timing.
  Kristian A, Köpare

Branschnyheter

Det finns inga branschnyheter.

Lämna feedback