Vald region:

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring

En ansvarsförsäkring är en försäkring som ditt städbolag tecknar och som täcker eventuella skador som denne råkar vålla dig eller någon annan under uppdraget.

Vad innebär det att en leverantör har ansvarsförsäkring?

Det är viktigt att det städbolag du anlitar har en gällande ansvarsförsäkring. Saknas en gällande ansvarsförsäkring finns det risk att ersättning inte kan betalas ut i det fall du eller tredje part skulle rikta ett skadeståndskrav mot entreprenören. Orsaker till att ett skadeståndskrav uppstår kan vara att din egendom skadas, ett lagbrott begåtts eller, om så specificerats, entreprenören brustit i de åtagande som finns i de villkor ni har bestämt för uppdraget. En ansvarsförsäkring träder då in och ersätter det skadestånd som uppstår, förutsatt att skadeståndsskyldighet verkligen föreligger.

Ersättning från försäkringsbolaget utgår med maximalt det belopp som anges i entreprenörens försäkringsbrev. Från detta belopp skall dock avdras eventuella utrednings- förhandlings- och rättegångskostnader.

Krav på ansvarsförsäkring bör framgå av det kontrakt som skrivs

De flesta kontrakt som skrivs mellan köpare och entreprenör angående städtjänster föreskriver att entreprenören under kontraktstiden på egen bekostnad skall teckna och vidmakthålla försäkringar som täcker de skador som denne är ansvarig för enligt kontraktet, samt eventuell stöld från personalens sida. Vanligt är att entreprenören enligt kontraktet svarar för person- och egendomsskador som orsakas av denne eller av dennes anställda på grund av slarv, felaktigt beteende, vårdslöshet eller försummelse. De flesta kontrakt innehåller även en klausul som begränsar skadeståndbeloppet per skadetillfälle eller per år för olika typer av skador.

Att tänka på

Innan du anlitar en entreprenör är det således viktigt att undersöka om denne har en gällande ansvarsförsäkring för aktuell typ av verksamheten. Försäkringsskyddet skall täcka både företaget och företagets samtliga anställda och dess försäkringsbelopp skall vara tillräckligt stort för de skadeståndsbelopp som kan bli aktuella.

Ett företag som valt att presentera sig med märkningen Ansvarsförsäkring på Cleanbroker visar med detta att det har en gällande ansvarsförsäkring täckande de typer av städtjänster företaget tillhandahåller.

« Tillbaka

Tidigare förfrågningar

Några av de 35 211 st. förfrågningar vi förmedlat sedan starten 2006.

 • Hemstädning i Rimbo, Norrtälje
  Hemstädning av villa på 124 kvm, utföres 2018-09-03 -- tills vidare

 • Flyttstädning på Kungsholmen, Stockholm
  Flyttstädning av lägenhet på 39 kvm, utföres 2018-01-29

 • Hemstädning i Bandhagen
  Hemstädning av lägenhet på 80 kvm, utföres 2018-01-24 -- tills vidare

 • Flyttstädning i Johanneshov
  Flyttstädning av lägenhet på 55 kvm, utföres 2018-01-25

 • Hemstädning i Upplands-Bro
  Hemstädning av villa på 120 kvm, 2 ggr/mån, utföres 2017-12-21 -- tills vidare

 • Hemstädning i Kungsängen
  Hemstädning av villa på 140 kvm, utföres 2018-01-01 -- tills vidare

 • Hemstädning i Trångsund
  Hemstädning av villa på 168 kvm, 2ggr/mån, utföres 2018-01-08 -- tills vidare

Sagt om Cleanbroker

 • Jättetack för snabbt svar och hjälp!
  Kicki M, Köpare
 • Jag har använt er utmärkta tjänst för att hitta ett bolag för flyttstäd.
  Håkan F, Köpare

Branschnyheter

Det finns inga branschnyheter.

Lämna feedback