Vald region:

Svanen

Svanenmärkning

Svanen är nordiska ministerrådets gemensamma miljömärke vilket finns som märkning för ett 60-tal olika produkter och tjänster, däribland städtjänster. Svanmärkningen administreras av det icke vinstdrivande företaget SIS Miljömärkning AB på uppdrag av regering och riksdag.

Vad innebär det att en leverantör har Svanenmärkning?

Ett företag med en giltig licens för Svanmärkta städtjänster har genomgått en grundlig översyn av sitt miljöarbete, i praktiken såväl som på pappret. Svanenmärkningen garanterar även att en kontinuerlig uppföljning sker av företagets verksamhet ur ett miljöperspektiv.

Går det verkligen att Svanenmärka städning?

Inom städning är möjligheten till Svanenmärkning begränsad till allmän städning, vilket inkluderar regelbunden städning och storstädning såsom golvunderhåll, avfallsinsamling etc. Specialstädning och fönsterputsning går ej att få miljömärkt enligt nuvarande licensregler för Svanenmärkningen. För att ett företag ska ha rätt att använda Svanenmärkningen i sin marknadsföring krävs att de har en giltig licens utfärdad av SIS Miljömärkning.

Vad krävs för att bli Svanenmärkt som städbolag?

För att ett företag skall kunna bli licensierat för Svanenmärkta städtjänster krävs att de städtjänster som företaget tillhandahåller uppfyller ett antal kriterier. I den Svanmärkta städtjänsten måste exempelvis kemikalier vara miljöanpassade och förbrukningen av dessa kemikalier vara låg. Krav ställs även på att företaget ska minimera transporter och avfallsbildning samt att städkvaliteten skall vara tillfredsställande och personalen ha rätt utbildning.

Hur följs certifieringen upp?

För att säkerställa att kraven uppfylls löpande måste det företag som erhåller en licens ha ett skriftligt dokumenterat miljöstyrningssystem samt en plan för utbildning av sin personal inom bla. metoder och miljö. Dessutom måste det certifierade företaget årligen lämna en årsredovisning till SIS Miljömärkning, innehållande bla. kemikalieförbrukning, andel miljömärkta produkter, bränsleförbrukning och mängden förbrukade soppåsar. Vid förbrukning över de gränsvärden som satts upp måste företaget skriftligt förklara orsaken samt presentera en skriftlig plan för hur förbrukningen kan minskas. Miljömärkningslicensen gäller så länge företaget uppfyller aktuella kriterier för licensiering.

Vem har rätt att använda Svanen?

Enbart företag med en giltig licens för Svanmärkta städtjänster har rätt att använda varumärket Svanen i sin marknadsföring av städtjänster. Varje utdelad licens får ett unikt sexsiffrigt licensnummer som kan användas för att konfirmera att licensen är giltig. Aktuella giltiga licenser finns även tillgängliga via SIS Miljömärknings hemsida (se nedan). Företag som använder sig av Svanenmärkta förbrukningsartiklar, men inte har en giltig licens för Svanmärkta städtjänster, får inte heller presentera sig med kvalitetsmärkningen Svanen på Cleanbroker. Dessa företag återfinns istället under den övriga märkningen Miljömärkta förbrukningsartiklar.

Ett företag som valt att presentera sig med certifieringen Svanen på Cleanbroker visar med detta att det har en giltig licens för Svanmärkta städtjänster utfärdad av SIS Miljömärkning.

Mer information Kontrollera certifiering

« Tillbaka

Tidigare förfrågningar

Några av de 35 211 st. förfrågningar vi förmedlat sedan starten 2006.

 • Möbeltvätt i Årsta
  Tvätt av soffa samt fotölj, vitt tyg, önskas utfört.

 • Städning av skola i centrala Stockholm
  Städning av skola på 3 000kvm, ytterligare information ges vid kontakt med uppdragsgivaren.

 • Hemstädning i Rimbo, Norrtälje
  Hemstädning av villa på 124 kvm, utföres 2018-09-03 -- tills vidare

 • Flyttstädning på Kungsholmen, Stockholm
  Flyttstädning av lägenhet på 39 kvm, utföres 2018-01-29

 • Hemstädning i Bandhagen
  Hemstädning av lägenhet på 80 kvm, utföres 2018-01-24 -- tills vidare

 • Flyttstädning i Johanneshov
  Flyttstädning av lägenhet på 55 kvm, utföres 2018-01-25

 • Hemstädning i Upplands-Bro
  Hemstädning av villa på 120 kvm, 2 ggr/mån, utföres 2017-12-21 -- tills vidare

Sagt om Cleanbroker

 • Jättetack för snabbt svar och hjälp!
  Kicki M, Köpare
 • Jag har använt er utmärkta tjänst för att hitta ett bolag för flyttstäd.
  Håkan F, Köpare

Branschnyheter

Det finns inga branschnyheter.

Lämna feedback