Vald region:

ISO 9 001

ISO 9 001

ISO 9 001 är en internationellt etablerad standard för hur ett företags kvalitetsarbete skall organiseras på ett systematiskt och effektivt sätt.

Vilka krav ställs på ett företags kvalitetsarbete enligt ISO 9 001?

De fem grundfunktionerna som skall dokumenteras i det kvalitetsarbete som föreskrivs av ISO 9 001 är:

 • ledningens ansvar,
 • företagets hantering av resurser,
 • framtagning av nya produkter och tjänster samt
 • mätning, analys och förbättring av processer.

ISO 9 001 definierar med andra ord en arbetsmodell för företagets kvalitetsarbete, med övergripande mål att skapa ständiga förbättringar i den kvalitet som levereras. Vad standarden däremot inte säger något om är vilka konkreta kvalitetsmässiga åtgärder som företaget tagit eller hur företaget planerar att arbeta för att uppfylla de mål som satts.

Certifiering vad innebär det?

Ett företag som valt att strukturera sitt kvalitetsarbete i enlighet med ISO 9 001 kan, mot en avgift, låta ett oberoende ackrediterat certifieringsorgan utföra en revision av att företaget uppfyller de krav som definieras i standarden. Certifieringsrevisionen är en djupgående granskning av företagets dokumentation, rutiner och processer vad gäller dess kvalitetsarbete. Bedömer certifieringsorganet att företaget uppfyller de satta kraven utfärdar de ett certifikat, och företaget kan då kalla sig certifierat enligt ISO 9 001. Vanligt är att certifieringsorganet sedan genomför uppföljande revisioner 1-2 gånger per år, och att en mer omfattande omcertifiering sker var tredje år. Exempel på svenska ackrediterade certifieringsorgan för ISO 9 001 är Det Norske Veritas och Semko Dekra.

Det finns även företag som valt att följa hela eller delar av ISO 9 001 utan att ta steget att certifiera sitt kvalitetsarbete. Detta innebär att en utomstående part inte fått möjlighet att verifiera hur väl företaget efterlever standarden. Vanligt i dessa fall är att företaget skriver att de ”arbetar enligt ISO 9 001” eller att de ”följer ISO 9 001”.

Vad innebär det att en leverantör har ISO 9 001 certifiering?

En giltig ISO 9 001 certifiering innebär att ett företag har en strukturerad och dokumenterad arbetsprocess för sitt kvalitetsarbete. Detta innefattar bla. fasta rutiner som dokumenteras i en kvalitetsmanual samt att kvalitetssystemet över tiden säkerställs genom internrevision. Däremot säger en ISO 9 001 certifieringen mycket lite om på vilken nivå företaget valt att sätta sina mål vad gäller kvalitén på de tjänster som levereras. Anlitar du ett företag med ISO 9 001 certifiering bör du således be att få ta del av exempelvis företagets kvalitetsmanual för att skapa dig en uppfattning om huruvida deras verksamhet uppfyller de kvalitetsmässiga krav du ställer på den städning du önskar utförd.

Ett företag som valt att presentera sig med certifieringen ISO 9 001 på Cleanbroker visar med detta att det har en aktuell certifiering enligt ISO 9 001 utfärdad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Mer information Kontrollera certifiering

« Tillbaka

Tidigare förfrågningar

Några av de 35 211 st. förfrågningar vi förmedlat sedan starten 2006.

 • Möbeltvätt i Årsta
  Tvätt av soffa samt fotölj, vitt tyg, önskas utfört.

 • Städning av skola i centrala Stockholm
  Städning av skola på 3 000kvm, ytterligare information ges vid kontakt med uppdragsgivaren.

 • Hemstädning i Rimbo, Norrtälje
  Hemstädning av villa på 124 kvm, utföres 2018-09-03 -- tills vidare

 • Flyttstädning på Kungsholmen, Stockholm
  Flyttstädning av lägenhet på 39 kvm, utföres 2018-01-29

 • Hemstädning i Bandhagen
  Hemstädning av lägenhet på 80 kvm, utföres 2018-01-24 -- tills vidare

 • Flyttstädning i Johanneshov
  Flyttstädning av lägenhet på 55 kvm, utföres 2018-01-25

 • Hemstädning i Upplands-Bro
  Hemstädning av villa på 120 kvm, 2 ggr/mån, utföres 2017-12-21 -- tills vidare

Sagt om Cleanbroker

 • Jättetack för snabbt svar och hjälp!
  Kicki M, Köpare
 • Jag har använt er utmärkta tjänst för att hitta ett bolag för flyttstäd.
  Håkan F, Köpare

Branschnyheter

Det finns inga branschnyheter.

Lämna feedback