Vald region:

ISO 14 001

ISO 14 001

ISO 14 001 är en internationellt etablerad standard för hur ett företags miljöarbete, eller med ett annat ord dess miljöledningssystem, skall organiseras på ett systematiskt och effektivt sätt.

Vilka krav ställs på ett företags miljöarbete enligt ISO 14 001?

De fem grundkraven på det miljöledningssystem som föreskrivs av ISO 14 001 är att företaget skall:

 • upprätta en miljöpolicy,
 • planera miljöarbetet på företaget,
 • införa och driva planerade åtgärder,
 • följa upp och kontrollera miljöarbetet samt
 • åtgärda och ständigt förbättra miljöarbetet.

ISO 14 001 definierar med andra ord en arbetsmodell för företagets miljöledningssystem, vilken har som övergripande mål att skapa ständiga förbättringar i miljöarbetet. Vad standarden däremot inte säger något om är vilka konkreta miljömässiga åtgärder företaget har tagit eller hur företaget planerar att arbeta för att uppfylla de mål som satts.

Själva certifieringen vad innebär den?

Ett företag som valt att strukturera sitt miljöledningssystem i enlighet med ISO 14 001 kan, mot en avgift, låta ett oberoende ackrediterat certifieringsorgan utföra en revision för att verifiera att företaget uppfyller de krav som definieras i standarden. Certifieringsrevisionen är en djupgående granskning av företagets dokumentation, rutiner och processer vad gäller dess miljöarbete. Bedömer certifieringsorganet att företaget uppfyller de satta kraven utfärdar de ett certifikat, och företaget kan då kalla sig certifierat enligt ISO 14 001. Vanligt är att certifieringsorganet sedan genomför uppföljande revisioner 1-2 gånger per år, och att en mer omfattande omcertifiering sker var tredje år. Exempel på svenska certifieringsorgan för ISO 14 001 är SP Certifiering och Semko Dekra.

Det finns även företag som valt att följa hela eller delar av ISO 14 001 utan att ta steget att certifiera sitt miljöarbete. Detta innebär att en utomstående part inte fått möjlighet att verifiera hur väl företaget efterlever standarden. Vanligt i dessa fall är att företaget skriver att de ”arbetar enligt ISO 14 001” eller att de ”följer ISO 14 001”.

Vad innebär det att en leverantör har ISO 14 001 certifiering?

En giltig ISO 14 001 certifiering innebär att ett företag har en strukturerad och dokumenterad arbetsprocess för sitt miljöarbete. Detta innefattar lagefterlevnad samt att bla. en miljöutredning, miljömanual och rutiner för ständiga förbättringar skall finnas. Däremot säger en ISO 14 001 certifieringen mycket lite om på vilken nivå företaget valt att sätta sina mål inom miljöområdet. Anlitar du ett företag med ISO 14 001 certifiering bör du således be att få ta del av exempelvis företagets miljömanual eller miljöutredning för att skapa dig en uppfattning om huruvida deras verksamhet uppfyller de miljömässiga krav du ställer på den städning du önskar utförd.

Ett företag som valt att presentera sig med certifieringen ISO 14 001 på Cleanbroker visar med detta att det har en aktuell certifiering enligt ISO 14 001 utfärdad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Mer information Kontrollera certifiering

« Tillbaka

Tidigare förfrågningar

Några av de 35 211 st. förfrågningar vi förmedlat sedan starten 2006.

 • Hemstädning i Rimbo, Norrtälje
  Hemstädning av villa på 124 kvm, utföres 2018-09-03 -- tills vidare

 • Flyttstädning på Kungsholmen, Stockholm
  Flyttstädning av lägenhet på 39 kvm, utföres 2018-01-29

 • Hemstädning i Bandhagen
  Hemstädning av lägenhet på 80 kvm, utföres 2018-01-24 -- tills vidare

 • Flyttstädning i Johanneshov
  Flyttstädning av lägenhet på 55 kvm, utföres 2018-01-25

 • Hemstädning i Upplands-Bro
  Hemstädning av villa på 120 kvm, 2 ggr/mån, utföres 2017-12-21 -- tills vidare

 • Hemstädning i Kungsängen
  Hemstädning av villa på 140 kvm, utföres 2018-01-01 -- tills vidare

 • Hemstädning i Trångsund
  Hemstädning av villa på 168 kvm, 2ggr/mån, utföres 2018-01-08 -- tills vidare

Sagt om Cleanbroker

 • Jättetack för snabbt svar och hjälp!
  Kicki M, Köpare
 • Jag har använt er utmärkta tjänst för att hitta ett bolag för flyttstäd.
  Håkan F, Köpare

Branschnyheter

Det finns inga branschnyheter.

Lämna feedback