Cleanbroker.com
SRY Yrkesbevis

SRY Yrkesbevis

Idag finns två etablerade kompetens- och yrkesbevis inom städbranschen; PRYL, Projekt Yrkesbevis Lokalvårdare, och SRY Yrkesbevis, Städ och Rengöringsbranschens Yrkesnämnd.

Vad innebär det att en leverantör har personal med SRYs Yrkesbevis?

SRYs Yrkesbevis är ett certifikat som visar att en städare uppfyller vissa kunskapskrav inom lokalvård.

Vem står bakom SRYs Yrkesbevis?

SRY Yrkesbevis har tagits fram av Städ och Rengöringsbranschens Yrkesnämnd, vilken från och med 2001 är omdöpt till Servicebranschens Yrkesnämnd. Yrkesnämnden består huvudsakligen av städbolag och anställda inom branschen, vilka representeras av ALMEGA Serviceentreprenörerna, SEKO, Fastighetsanställdas Förbund och Kommunalarbetareförbundet.

Vilka krav ställs för att få SRY Yrkesbevis?

SRY Yrkesbevis utfärdas till deltagare som genomgått en föreskriven utbildning och därefter blivit godkända i ett teoretiskt och ett praktiskt kunskapstest. En SRY-utbildning måste ledas av en av SRY godkänd handledare och utgå ifrån SRYs utbildningsmaterial med följande delmoment:

 • arbetsteknik och metodik,
 • arbetsplanering,
 • manuella städredskap,
 • städmaskiner,
 • dagliga städmetoder,
 • periodiska städmetoder såsom maskinkörning,
 • ergonomi,
 • kemisk-tekniska produkter,
 • materialkännedom,
 • hygien,
 • arbetsmiljö,
 • service och kvalitet,
 • branschanpassad arbetslivskunskap,
 • städekonomi,
 • städorganisation, gruppsamverkan samt
 • du och ditt företag.

Giltighet

Ett yrkesbevis enligt SRY:s utbildning är giltigt utan begränsning i tid.

Ett företag som valt att presentera sig med certifieringen SRY Yrkesbevis på Cleanbroker visar med detta att det kan tillhandahålla personal som har SRY Yrkesbevis utfärdade av Servicebranschens Yrkesnämnd.

Mer information